Er zijn vele varianten van poker. De populairste is Texas Hold-em. Omdat Texas Hold-em meestal wordt gebruikt bij de grote pokertoernooien en online pokerspelen, gaan we bij onze pokerclinics uit van deze variant.

Handwaarden Texas Hold-em

De onderstaande 5-Kaart Texas Hold-em combinaties zijn van hoog (Royal Flush) naar laag (High Card) gerangschikt. Een hand met een hogere waarde verslaat elke hand met een lagere waarde.

Royal Flush
Royal Flush
Vijf opeenvolgende kaarten van eenzelfde symbool van 10 t/m Aas. Een Royal Flush is eigenlijk hetzelfde als een Straight Flush, met een Aas als hoogste kaart.
Straight Flush
Straight Flush
Iedere vijf kaarten van hetzelfde symbool in een opeenvolgende orde. Het voorbeeld is Straight Flush Aas t/m 5. De Aas staat bij een Straight voor de 2 (indien deze na de Heer komt is het een Royal Flush).
Four of a Kind
Four of a Kind
Vier kaarten van dezelfde waarde, met n ongelijke kaart.
Full House
Full House
Drie kaarten van n waarde plus een paar van een ander. Het voorbeeld is Vrouwen over Tween, die Boeren over Azen verslaat omdat de hoogste drie winnen.
Flush
Flush
Vijf onopeenvolgende kaarten van hetzelfde symbool. Wanneer deze wel opeenvolgend zijn, is het een Straight Flush.
Straight
Straight
Iedere vijf opeenvolgende kaarten van willekeurige symbolen. De Aas kan als hoogste en als laagste meetellen in een Straight.
Three of a Kind
Three of a Kind
Drie kaarten van dezelfde waarde, met twee ongelijke kaarten (indien de andere twee een paar zouden zijn, zou het een Full House zijn).
Two Pair
Two Pair
Een paar van n waarde, plus een paar van een andere waarde. Indien twee spelers hetzelfde hoogste paar hebben, dan beslist het tweede paar. Zijn beide pairs gelijk, wint degene met de hoogste vijfde kaart.
Pair
Pair
Iedere twee kaarten van dezelfde waarde. Wanneer twee handen hetzelfde paar hebben, dan beslissen de overgebleven drie kaarten.
High Card
High Card
Indien geen andere handwaarde is bereikt, dan wint de hoogste kaart. Wanneer twee spelers dezelfde hoge kaart hebben, dan beslist de volgende hoogste kaart, etc. Indien de vijf hoogste kaarten op tafel liggen wordt de pot gedeeld.